|
 
 
 
 
โรงพยาบาลบ้านสัตว์อารมณ์ดี
เลขที่ 164-166
ถนนกรุงเทพ-ปทุม
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทร : 02- 598-2724-5 
โทรสาร : 02 -598-2726
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 


โรงพยาบาลบ้านสัตว์อารมณ์ดี

Bann Satt Aromdee Hospital

             ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านสัตว์อารมณ์ดีก่อนอื่นทาง
โรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและทักทายเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
บ้านสัตว์อารมณ์ดี ทางโรงพยาบาลยินดีให้บริการสัตว์เลี้ยงของท่านตลอดจนดูแลสุขภาพ
ร่างกายสัตว์เลี้ยงของท่านให้มีพื้นฐานความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสัตว์เลี้ยงของคุณ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
สัตวแพทย์ทางโรงพยาบาล และทีมบุคคลากรบ้านสัตว์อารมณ์ดี ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550-2552 โดย โรงพยาบาลบ้านสัตว์อารมณ์ดี